AB2009No.02

  • AB2009No.02

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2009.
    (06-02-2009)

    LANDSVERORDENING van 15 januari 2009 tot wijziging van de Landsverordening van 18 februari 2008 (AB 2008 no. 10) tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Milieu, Administratieve- en Vreemdelingenzaken voor het dienstjaar 2008

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties