AB2009No.10

  • AB2009No.10

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2009.
    (06-02-2009)

    BESLUIT van 18 december 2008 (Stb. 2009,1), houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Rijkswet van 27 juni 2008 tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter invoering van een verklaring van verbondenheid, en tot aanpassing van de regeling van de verkrijging van het Nederlanderschap na erkenning

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties