AB2009No.11

  • AB2009No.11

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2009.
    (06-02-2009)

    BESLUIT van 6 januari 2009 (Stb. 2009,2), houdende wijziging van het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap en het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties