AB2009No.16

  • AB2009No.16

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2009.
    (05-02-2009)

    LANDSBESLUIT van 5 februari 2009, houdende de inwerkingtreding van de Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening identificatie bij financiele dienstverlening (AB 1995 no. 86), de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties (AB 1995 no. 85), de Landsverordening toezicht kredietwezen (AB 1998 no. 16), de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (AB 2000 no. 82) en de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven (AB 2003 no. 60) (uitbreiding identificatie- en meldplicht; versterking toezicht en handhaving financiele toezichtwetgeving)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties