AB2009No.18

  • AB2009No.18

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2009.
    (05-02-2009)

    MINISTERIELE REGELING van 5 februari 2009 ter vaststelling van indicatoren voor de melding door advocaten, notarissen, accountants en belastingadviseurs van ongebruikelijke transacties in de zin van de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties (AB 1995 no. 85) (Regeling indicatoren beroepsbeoefenaren)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties