AB2009No.22

  • AB2009No.22

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2009.
    (30-12-2009)

    LANDSVERORDENING van 6 maart 2009 houdende aanpassing van de Faillissementsverordening en enige andere eenvormige landsverordening in verband met de invoering van het nieuwe Burgerlijke Wetboek van Aruba alsmede inhoudende overgansbepalingen in verband met de invoering van het nieuwe Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Aruba

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties