AB2009No.30

  • AB2009No.30

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2009.
    (28-04-2009)

    LANDSBESLUIT van 21 april 2009 no.1, houdende de inwerkingtreding van de Landsverordening houdende aanpassing van de Faillissementsverordening en enige andere eenvormige landsverordeningen in verband met de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek van Aruba alsmede inhoudende overgangsbepalingen in verband met de invoering van het nieuwe Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Aruba (AB 2009 no. 22)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties