AB2009No.33

  • AB2009No.33

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2009.
    (14-05-2009)

    LANDSBESLUIT van 27 april 2009 no. 21, ter uitvoering van artikel 2 van de Landsverordening houdende regeling van de invordering van de belastingen, bijdragen en vergoedingen door middel van dwangschriften alsmede van de rechtspleging inzake van belastingen, bijdragen en vergoedingen (AB 1988 no. GT 12) (vaststelling nieuw formulier dwangschrift)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties