AB2009No.45

  • AB2009No.45

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2009.
    (15-06-2009)

    LANDSBESLUIT van 9 juni 2009 no. 23 tot vaststelling van de dag der kandidaatstelling voor een nieuwe verkiezing van de leden van de Staten van Aruba onderscheidenlijk de dag van een nieuwe verkiezing van de leden van de Staten van Aruba

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties