AB2009No.48

  • AB2009No.48

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2009.
    (19-06-2009)

    RIJKSBESLUIT van 12 juni 2009, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van de rijkswet van 11 juni 2009 tot wijziging van de Paspoortwet in verband met het herinrichten van de reisdocumentenadministratie

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties