AB2009No.52

  • AB2009No.52

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2009.
    (18-06-2009)

    LANDSBESLUIT, van 18 juni 2009 houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit van 3 maart 2008 (AB 2008 no. 18) ter uitvoering van artikel 4, tweede lid, van de Landsverordening besmettelijke ziekten (AB 1992 no. GT 11) en tot uitvoering van artikel 7, tweede lid, van de Quarantaineverordening (AB 1992 no. GT 7)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties