AB2009No.55

  • AB2009No.55

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2009.
    (24-06-2009)

    REGELING van 18 juni 2009, nr. 2009-0000328855(2), Directoraat-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties, houdende wijziging van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederlandse Antillen en Aruba 2001 (opneming vingerafdrukken)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties