AB2009No.56

  • AB2009No.56

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2009.
    (26-06-2009)

    RIJKSWET van 23 april 2009 (Stb. 207), tot wijziging van de Wet militair tuchtrecht in verband met het tegengaan van ongewenst gedrag binnen de krijgsmacht

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties