AB2009No.57

  • AB2009No.57

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2009.
    (26-06-2009)

    RIJKSBESLUIT van 8 juni 2009 (Stb. 244), tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Rijkswet van 23 april 2009 tot wijziging van de Wet militair tuchtrecht in verband met het tegengaan van ongewenst gedrag binnen de krijgsmacht (Stb. 207)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties