AB2009No.59

  • AB2009No.59

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2009.
    (30-06-2009)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 17 juni 2009 ter uitvoering van artikelen 3, onderdeel a, 7, vierde en negende lid, 8, eerste lid en derde lid, 11, eerste lid, 17, vierde lid, 20 en 21, eerste lid, van de Landsverordening toelating, uitzetting en verwijdering (AB 1993 no. GT 33) en van artikel 10 van de Landsverordening consignatie van gelden (AB 1991 no. GT 6) (Toelatingsbesluit 2009)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties