AB2009No.74

  • AB2009No.74

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2009.
    (26-08-2009)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 27 juli 2009 ter uitvoering van artikel 3 van de Retributieverordening (AB 1988 no. GT 4) regelende de heffing en inning van leges door de Directie Economische Zaken, Handel en Industrie (Legesbesluit Directie Economische Zaken, Handel en Industrie 2009)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties