AB2009No.82

  • AB2009No.82

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2009.
    (16-09-2009)

    LANDSBESLUIT, van 27 augustus 2009 houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 5, tweede lid, 29, eerste en vierde lid, 30 en 37, tweede lid, van de Landsverordening Universiteit van Aruba (AB 1988 no. 100) (Landsbesluit instelling faculteit Arts and Science Universiteit van Aruba)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties