AB2009No.87

  • AB2009No.87

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2009.
    (07-10-2009)

    LANDSVERORDENING, van 21 september 2009 tot wijziging van de Landsverordening vakantie en vrijstelling van dienst ambtenaren (AB 1998 no. GT 22) (verhoging vakantie-uitkering)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties