AB2009No.98

  • AB2009No.98

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2009.
    (28-12-2009)

    LANDSVERORDENING van 10 december 2009 tot wijziging van de Landsverordening van 4 februari 2009 (AB 2009 no. 12) tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Financien en Economische Zaken voor het dienstjaar 2009

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties