AB2009No.99

  • AB2009No.99

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2009.
    (28-12-2009)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 21 december 2009, tot wijziging van het Landsbesluit bijstandverlening (AB 1988 no. 88) (aanpassing normbedrag en bijslag en vastlegging kindertoeslag)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties