AB2010No.100

  • AB2010No.100

    Dit item is gearchiveerd op 01-01-2011.
    (31-12-2010)

    LANDSVERORDENING van 31 december 2010 tot wijziging van diverse belastingverordeningen (invoering tijdelijke fiscale stimulans voor de verwerving van bedrijfsmiddelen, verruiming van de fiscale aftrek van giften, alsmede wijziging van accijnsbedragen en invoerrechten)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties