AB2010No.101

  • AB2010No.101

    Dit item is gearchiveerd op 01-01-2011.
    (31-12-2010)

    LANDSBESLUIT van 27 december 2010, houdende inwerkingtreding van de artikelen 2, 6, 12 tot en met 18 en 22, eerste lid, onderdelen b, c en d, van de Landsverordening privatisering APFA (AB 2005 no. 30)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties