AB2010No.102

  • AB2010No.102

    Dit item is gearchiveerd op 01-01-2011.
    (31-12-2010)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 31 december 2010 ter uitvoering van artikel 38c, eerste lid, en 381, tweede lid, van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (vaststelling premiepercentage voor de jaren 2011 en 2012 en percentage werkgeverstoeslag)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties