AB2010No.103

  • AB2010No.103

    Dit item is gearchiveerd op 01-01-2011.
    (31-12-2010)

    LANDSBESLUIT van 31 december 2010, houdende inwerkingtreding van de Landsverordening van 30 december 2010 tot wijziging van de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (AB 1990 no. GT 33), de Landsverordening algemene weduwen- en wezenverzekering (AB 1996 no. GT 30), de Landsverordening ongevallenverzekering (AB 1996 no. GT 26), de Cessantiaverordening (AB 1998 no. GT 18) en de Landsverordening loonbelasting (AB 1991 no. GT 63) (verbetering financiele positie Ouderdomsfonds en Weduwen- en wezenfonds en herstel misslagen) (AB 2010 no. 98)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties