AB2010No.105

  • AB2010No.105

    Dit item is gearchiveerd op 01-01-2011.
    (31-12-2010)

    MINISTERIËLE REGELING van 30 december 2011 ter uitvoering van artikel 10, tweede lid, van de Motorrijtuig- en motorbootbelastingverordening (AB 1988 no.GT 23)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties