AB2010No.11

  • AB2010No.11

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2010.
    (05-03-2010)

    BESLUIT van 10 maart 2010 (Stb. 2010, 121), houdende vaststelling van het eedformulier voor de Gevolgmachtigde Ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Besluit beëdiging Gevolmachtigde Ministers)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties