AB2010No.12A

  • AB2010No.12A

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2010.
    (29-04-2010)

    VERBETERBLAD
    In de editie van het Afkondigingsblad van Aruba, j aargang 2010 no. 12, waarin de tekst van het LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 17 maart 2010, tot wijziging van het Landsbesluit eindexamens v.v.o., h.a.v.o., m.a.v.o. (AB 1991 no. GT 35) is gepubliceerd, wordt op het voorblad de uitgiftedatum "5 maart 2010" vervangen door: 5 april 2010.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties