AB2010No.14

  • AB2010No.14

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2010.
    (14-04-2010)

    REGELING van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties van 2 maart 2010, nr. 2010-0000110380, CZW/WVOB, houdende wijziging van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederlandse Antillen en Aruba 2001 in verband met de verstrekking van reisdocumenten aan niet-ingezetenen door de burgemeesters van Maastricht en Echt-Susteren en enkele andere wijzigingen

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties