AB2010No.15

  • AB2010No.15

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2010.
    (29-04-2010)

    LANDSVERORDENING van 29 april 2010 tot wijziging van de Landsverordening logeerbelasting (AB 1989 no. GT 40) (aanpassing tarief van de logeerbelasting)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties