AB2010No.23

  • AB2010No.23

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2010.
    (31-05-2010)

    LANDSBESLUIT van 31 mei 2010, houdende inwerkingtreding van de Landsverordening van 31 mei 2010 tot wijziging van de Landsverordening winstbelasting (AB 1988 no. GT 47), de Landsverordening dividendbelasting en imputatiebetaling (AB 2002 no. 123) en de Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten (AB 2006 no. 83) in verband met het verbeteren van het investeringsklimaat voor de exploitatie van olieraffinaderijen en olieterminals (AB 2010 no. 20)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties