AB2010No.25

  • AB2010No.25

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2010.
    (02-06-2010)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 25 mei 2010 ter uitvoering van artikel 3 van de Retributieverordening (AB 1988 no. GT 4) regelende de heffing en innings van leges door het Monumentenbureau (Legesbesluit Monumentenbureau)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties