AB2010No.27

  • AB2010No.27

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2010.
    (24-06-2010)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 23 juni 2010 ter uitvoering van artikel 2, eerste lid, van de Sanctieverordening  2006 (AB 2007 no.24) (Sanctiebesluit bestrijding terrorisme en terrorismefinanciering). 

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties