AB2010No.29

  • AB2010No.29

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2010.
    (25-06-2010)

    LANDSBESLUIT van 24 juni 2010 no. 2, houdende inwerkingtreding van artikel II van de Landsverordening van 19 februari 2010 (AB 2010 no. 6) houdende wijziging van het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 1991 no. GT 50) en de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties (AB 1995 no. 85) (herziening strafbaarstelling terrorismefinanciering; uitbreiding kring toezichthouders MOT).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties