AB2010No.32

  • AB2010No.32

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2010.
    (30-06-2010)

    LANDSBESLUIT van 25 juni 2010 no. 1, houdende de benoeming van de heer drs. P.F.T. Croes tot Voorzitter van de Staten voor de resterende periode van het zittingsjaar 2009-2010

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties