AB2010No.40A

 • AB2010No.40A

  Dit item is gearchiveerd op 31-12-2010.
  (14-10-2010)

  VERBETERBLAD
  Op pagina 2 van de editie van het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2010 no. 40, waarin de tekst van de LANDSVERORDENING van 28 juli 2010 tot vaststelling van de begroting van de Algemene Rekenkamer Aruba voor het dienstjaar 2010 is gepubliceerd, worden in hoofdstuk I, kosten en middelen, de volgende correcties aangebracht:
  A. bij de post kosten wordt het bedrag "2.290.600" vervangen door: 3.034.500;
  B. bij de post middelen wordt het bedrag "2.290.600" vervangen door: 3.034.500.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties