AB2010No.66

  • AB2010No.66

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2010.
    (29-09-2010)

    MINISTERIELE REGELING  van 14 september 2010 ter uitvoering van artikel 7 van de Landverordening winstbelasting (AB 1988 no. GT 47) en artikel 16, eerste lid, onderdeel f, van de Landsverordening inkomstenbelasting (AB 1991 no. GT 51)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties