AB2010No.68

  • AB2010No.68

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2010.
    (05-10-2010)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 22 september 2010 ter uitvoering van artikel 6, derde lid, van de Landsverordening regeling geldstelsel (AB 1991 no. GT 34) (Landsbesluit uitgifte herdenkingsmunt Olympische Spelen 2012)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties