AB2010No.75

  • AB2010No.75

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2010.
    (05-10-2010)

    BESLUIT van 30 september 2010 (Stb. 388), tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het diverse rijkswetten en een rijksbesluit in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties