AB2010No.78

  • AB2010No.78

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2010.
    (08-10-2010)

    REGELING van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 september 2010, nr. 2010-0000607179, tot wijziging van de regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 mei 2002, nr. CW02/69952 DGCZK/DCZW/Seetor Statuut, (Stcrt. 2002, 93) in verband met de verkrijging van de hoedanigheid van land binnen het Koninkrijk door Curacao en Sint Maarten (Regeling uitbetaling pensioenen en uitkeringen Gouverneurs van Aruba, Curacao en Sint Maarten)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties