AB2010No.79

  • AB2010No.79

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2010.
    (01-11-2010)

    BESLUIT van 14 juli 2010 (Stb. 292), tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Rijkswet van 17 juni 2010 houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties