AB2010No.81

  • AB2010No.81

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2010.
    (01-11-2010)

    BESLUIT van 24 juli 2020 (Std. 323), tot vaststelling van het tijdstip  van inwerkingtreding voor de Nederlandse Antilloen van de Rijkswet van 20 januari 2005, houdende wijziging van de Schepenwet in verband met de totstandkoming  van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid en de invoering van een nieuwe regeling van tuchtrechtspraak voor de zeescheepvaart

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties