AB2010No.83

  • AB2010No.83

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2010.
    (01-11-2010)

    REGELING van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 september 2010, nr. 2010-0000607619, CZW/WSG, tot wijziging van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederlandse Antillen en Aruba 2001 in verband met de wijziging van de staatkundige hoedanigheid van de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties