AB2010No.88

  • AB2010No.88

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2010.
    (01-12-2010)

    LANDSBESLUIT van 5 november 2010 no. 1, houdende de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel B, ten 2┬░, van de Landsverordening van 28 november 1995 (AB 1995 no. 81) tot wijziging van de Landsverordening regeling geldstelsel (AB 1991 no. GT 31) (nieuwe aanwijzing wettige betaalmiddelen; aanpassing voorschriften inzake het uiterlijk van munten en de afkorting van de florin)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties