AB2010No.91

  • AB2010No.91

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2010.
    (28-12-2010)

    LANDSVERORDENING van 27 december 2010 houdende bepalingen met betrekking tot de financiele voorzieningen ten behoeve van voormalige politieke ambtsdragers en hun weduwen en wezen (Landsverordening voorzieningen gewezen politieke ambtsdragers en hun nabestaanden)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties