AB2010No.94

  • AB2010No.94

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2010.
    (28-12-2010)

    MINISTERIELE REGELING van 16 december 2010 ter uitvoering van artikel 30, onderdeel b, van de Algemene landsverordening belastingen (AB 2004, no. 10)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties