AB2010No.95

  • AB2010No.95

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2010.
    (29-12-2010)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 22 december 2010 tot wijziging van het Landsbesluit premieplicht inwonende dienstboden (AB 2002 no. 31) (wijziging bedragen AZV-premie en inhoudingen)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties