AB2015No.06

  • AB2015No.06

    Dit item is gearchiveerd op 05-08-2015.
    (05-02-2015)

    BESLUIT van 4 december 2014, (Stb. 2014, 490), tot wijziging van het Besluit ver-krijging en verlies Nederlanderschap in verband met de organisatorische wijzigingen in de uitvoeringspraktijk van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties