AB2015No.09

  • AB2015No.09

    Dit item is gearchiveerd op 11-08-2015.
    (11-02-2015)

    LANDSBESLUIT van 5 februari 2015 no. 1, houdende de inwerkingtreding van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 23 juni 2014 tot wijziging van het Landsbesluit vergelijkend onderzoek celmateriaal (AB 1997 no. 49) (regeling on-derlinge vergelijking celmateriaal binnen landen Koninkrijk (AB 2014 no. 40)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties