AB2015No.10

  • AB2015No.10

    Dit item is gearchiveerd op 17-08-2015.
    (17-02-2015)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 5 februari 2015 tot wijziging van verschillende landsbesluiten, houdende algemene maatregelen, in verband met de geleide-lijke verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd in de Landsverordening algemene ou-derdomsverzekering (AB 1990 no. GT 33) en de geleidelijke verhoging van de pensioen-gerechtigde leeftijd voor overheidswerknemers en daarmee gelijkgestelden 

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties