AB2015No.13

  • AB2015No.13

    Dit item is gearchiveerd op 03-09-2015.
    (03-03-2015)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 18 februari 2015 ter uitvoering van de artikelen 35 en 38, zevende lid, van de Haven- en redeverordening (AB 2012 no. 31) en artikel 3 van de Retributieverordening (AB 1988 no. GT 4), alsmede houdende de inwerkingtreding van artikel 35 van de Haven- en redeverordening (Landsbesluit tarieven en vergoedingen redegebieden)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties